| | | |
hinh quang cao
hinh quang cao
hinh quang cao
hinh quang cao
hinh quang cao
hinh quang cao

Công ty Môi Giới Địa Ốc | Công ty Xây dựng | Công ty - Showroom VLXD
Tài Chính Ngân Hàng | Công ty Tư vấn Thiết Kế
Tổng số showroom VLXD : 9

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai - TUILDONAI 

Địa chỉ

119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại

84.8.3822 3978 - 3829 5881

Fax

84.8.3824 2493 

E-mail

donai_brick@hcm.fpt.vn

Website

www.tuildonai.com.vn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

Địa chỉ

308-310 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại

84.8.3863 0764

Fax

84.8.3863 0765

E-mail

duclongsaigon@dlglgroup.com

Website

www.dlglgroup.com

Công ty Cổ phần XD và Kinh doanh Vật Tư